عکس روز

نوشته‌های برچسب‌خورده با “خسوف

ماه گرفتگی 27 مرداد 1387

   
  photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi
—————————————————————-photo by : maysam.pourghasemi
Advertisements

خسوف ، یکم اسفند ماه

photo by-maysam.pourghasemi photo by-maysam.pourghasemi

photo by-maysam.pourghasemi photo by-maysam.pourghasemi