عکس روز

واپسین

اعتكاف

   
Advertisements

اي كوه سپيد پاي در بند

 

  

مدينه شهر پيغمبر

   

   

—————————————————————————————–

عكس: سيد جواد پور ايواني

شب است و…

   

—————————————————————————————————–

آسمان شب باز هم برايمان جذاب است حتي پس از هزاران بار ديدن

اين دومين مجموعه عكس آقاي سيد جواد پور ايواني است بعد از شروع مجدد همكاري‌شون

به طواف كعبه رفتم….

 

   

—————————————————————————————–

آقاي سيد جواد پور ايواني دوست خوب بنده بعد از 8 ماه دوري از سايت بالاخره رفاقتشون رو ثابت كردن و اين سايت رو مورد تفقد قرار دادن و حاضر شدن مثل گذشته با مجموعه‌اي سايت همكاري كنند اولين گزارش ايشون مربوط به سفرشون به مكه هست انصافا جالب كار كردن

سوسن چلچراغ

  photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi 

photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi

photo by; maysam pourghasemi photo by; maysam pourghasemi 

————————————-

گل سوسن چلچراغ/داماش

دشت بابونه

photo by; maysam.pourghasemi photo by; maysam.pourghasemi 

photo by; maysam.pourghasemi photo by; maysam.pourghasemi

————————————-

دشت بابونه/داماش