عکس روز

nature

آسمان

——————————————————————
photo by: seyd asad rajabi
Advertisements

كسوف

——————————————————————————–

دوستان عزيز شايد نزذيك به 8 روز از گرفتگي خورشيد در جهان مي‌گذره و ما به علت برخي از مشغله‌هاي فكري تا امروز فرصت كرده بوديم عكسهاي خودمون رو در خصوص اين پديده به معرض ديد بگذاريم

به اين ترتيب اولين 1ست در اين خصوص رو قرار داديم اميدواريم لذت ببريد


اي كوه سپيد پاي در بند

 

  


شب است و…

   

—————————————————————————————————–

آسمان شب باز هم برايمان جذاب است حتي پس از هزاران بار ديدن

اين دومين مجموعه عكس آقاي سيد جواد پور ايواني است بعد از شروع مجدد همكاري‌شون


سوسن چلچراغ

  photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi 

photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi

photo by; maysam pourghasemi photo by; maysam pourghasemi 

————————————-

گل سوسن چلچراغ/داماش


دشت بابونه

photo by; maysam.pourghasemi photo by; maysam.pourghasemi 

photo by; maysam.pourghasemi photo by; maysam.pourghasemi

————————————-

دشت بابونه/داماش

 


کوچولوهای دوست داشتنی!

maysam.pourghasemi maysam.pourghasemi maysam.pourghasemi maysam.pourghasemi

—————————————

  • بدون شرح