عکس روز

بایگانی نویسنده

آدرس جدید

آدرس جدید فتوبلاگ من :

http://www.maysam-photography.com/

با تشکر-میثم پورقاسمی

Advertisements

ماه گرفتگی 27 مرداد 1387

   
  photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi
—————————————————————-photo by : maysam.pourghasemi

سوسن چلچراغ

  photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi 

photo by ; maysam.pourghasemi photo by ; maysam.pourghasemi

photo by; maysam pourghasemi photo by; maysam pourghasemi 

————————————-

گل سوسن چلچراغ/داماش


دشت بابونه

photo by; maysam.pourghasemi photo by; maysam.pourghasemi 

photo by; maysam.pourghasemi photo by; maysam.pourghasemi

————————————-

دشت بابونه/داماش

 


کوچولوهای دوست داشتنی!

maysam.pourghasemi maysam.pourghasemi maysam.pourghasemi maysam.pourghasemi

—————————————

  • بدون شرح

دیلمان/لاهیجان

photo by  . maysam pourghasemi photo by  . maysam pourghasemi photo by . maysam pourghasemi


مار

photo by . maysam pourghaseni photo by . maysam pourghaseni 

photo by . maysam pourghaseni